Seminar: Vodenje evidenc delovnega časa skladno z novelo ZEPDSV-A ter pogosti izzivi delovnega časa

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil sprejet 21. aprila 2023 in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se je začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, 20. novembra 2023. Zakon nalaga delodajalcem bolj striktno vodenje evidenc prisotnosti. Sama evidenca bo morala po novem izkazovati čas prihoda in odhoda z dela, prav tako bo potrebno v evidenci izkazati koriščenje odmorov. Ne pozabite tudi na izkaz ur, ki so se zgodile v manj ugodnem delovnem času…
V okviru izobraževanja boste seznanjeni z največjimi tveganji nepravočasno usklajenih evidenc. Prav tako vam bomo podali usmeritve za ureditev pravil delovnega časa, ki je temelj za zakonite evidence.

Ciljna skupina
Seminar je namenjen kadrovikom, poslovnim sekretarjem, vodjem organizacijskih enot, direktorjem manjših in srednjih podjetij ter vsem tistim zaposlenim, ki skrbite za evidence delovnega časa.

Program:
– Nove zahteve na področju vodenja delovnega časa
– Katere novosti in obveznosti delodajalcev uvaja novi zakon
– Zakonski okvirji opredelitve delovnega časa
– Zakaj je interni akt o delovnem času ključen
– Oblike delovnega časa in jasno razumevanje
– Kaj moram vedeti o enakomerni razporeditvi delovnega časa
– Kdaj je smiselno uvesti neenakomerno razporeditev delovnega časa
– V katerih primerih je začasna razporeditev delovnega časa smiselna
– Pogoste napake pri vodenju delovnega časa delavcev

Predavateljica

Andreja Samec Koderman je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih.  

Več kot 20 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo tudi pomaga vzpostaviti. Uspešno izvaja strokovno mentorstvo kadrovikom na področju vzpostavitve kadrovske pravne varnosti. Je avtorica preko 40 člankov in prispevkov. Predava na temo vzpostavitve delovno pravnih temeljev (ureditev delovnega časa, delovnopravna zakonodaja, kadrovske evidence, personalne mape, arhiviranje in zakoniti interni akti), mobinga, motivacije zaposlenih, promocije zdravja na delovnem mestu, razvoja kompetenc in osebne rasti.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja. Vaša morebitna vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete do ponedeljka, 15. 1. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ

Vljudno vabljeni

Združenje občin Slovenije