Strategija prilagajanja podnebnim spremembam- srečanje na operativni ravni

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletna izvedba

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Direktoratu za podnebne politike, so pristopili k
pripravi nove nacionalne strategije prilagajanja podnebnim spremembam. Ker so lokalne
skupnosti zagotovo eden od pomembnih deležnikov pri pripravi strategije, so pripravili srečanje na operativni ravni.

Namen sestanka je predstavitev procesa priprave strategije prilagajanja in pogovor kako najbolj
učinkovito vključiti tudi občine. Srečanja se bodo udeležili predstavniki ZOS.