Prestavljena Skupna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (23. seja) ter Interesne skupine lokalnih interesov (19. seja)

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Velika dvorana Tomšičeva, Šubičeva 4, Ljubljana

Kontakt: gp@ds-rs.si

Predlog dnevnega reda:

1.            Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

(ZOsn-L) – druga obravnava, EPA 1224-IX (Št. 602-02-3/2023)