SKUPNA SEJA Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Državni svet

Kontakt: meta.stembal@ds-rs.si

Na podlagi 20., 21. in prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20, 123/20, 67/22 in 69/23)

SKLICUJEVA

SKUPNO SEJO

 Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (18. seja)

in

Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino (11. seja)

ki bo v torek, 21. novembra 2023, ob 15. uri,

v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

  1. Problematika prostorskih kapacitet v šolah za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (št. 602-07-2/2023)
  2. Pobudo državnega svetnika Ivana Megliča za obravnavo problematike (s prilogami) ste prejeli po elektronski pošti.

* * *

V skladu s prvim odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega sveta bo Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 1. točko dnevnega reda obravnavala kot pristojna komisija, Komisija pa izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino kot zainteresirana komisija.

* * *