Sestanek z vodstvom MKGP in UVHVVR na temo skrbi za zapuščene živali v Sloveniji

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Sejna soba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, Ljubljana

Kontakt: gp.uvhvvr@gov.si

Dnevni red:

  1. izzivi, s katerimi se občine srečujete ob izvajanju javne službe skrbi za zapuščene živali in
    izvajanja predpisov, ki urejajo zapuščene živali
  2. izzivi, s katerimi se srečuje uprava ob nadzoru izvajanja javne službe skrbi za zapuščene
    živali
  3. pregled možnih rešitev financiranja in sistemskih sprememb skrbi za zapuščene živali rešitve
  4. razno