Sestanek s predstavniki ministrstva za finance in ministrstva za javno upravo v zvezi z novelo Zakona o financiranju občin

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Sejna soba v 6. nadstropju na naslovu Tržaška cesta 21, Ljubljana

Kontakt: gp.mju@gov.si

Na 9. seji Delovne skupine za lokalno samoupravo dne 4. 6. 2024 je bil v okviru obravnave 4.
točke dnevnega reda »Razprava o spremembi Zakona o financiranju občin« sprejet sklep, da se
skliče sestanek predstavnikov ministrstva za finance in ministrstva za javno upravo s predstavniki
reprezentativnih združenj, kjer bi obravnavali Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o financiranju občin. Skladno s sprejetim sklepom je organiziran sestanek, na katerem
bodo izmenjana stališča in predlogi glede pripravljenih rešitev.