Sestanek podskupine za pripravo predlogov sprememb predpisov za zmanjšanje stroškov s predstavniki MOPE

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
MJU, Tržaška 21

Kontakt: