Sestanek podskupine za pripravo predlogov sprememb predpisov za zmanjšanje stroškov s predstavniki MF

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
MJU, Tržaška cesta 21, Ljubljana

Kontakt: