Sestanek na temo novele Zakona o lokalnih volitvah in novele Zakona o financiranju občin

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Sejna soba, Tržaška cesta 21, Ljubljana

Kontakt: gp.mju@gov.si

Na 6. seji Delovne skupine za lokalno samoupravo dne 6. 10. 2023 je bila napovedana priprava novele Zakona o lokalnih volitvah, ki je posledica odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Ustavno sodišče je junija 2020 ugotovilo, da so členi zakona, ki urejajo varstvo volilne pravice, v neskladju z ustavo.

Poleg tega je bilo na 6. seji Delovne skupine za lokalno samoupravo obravnavano tudi Poročilo operativne podskupine za pripravo predlogov za morebitno spremembo financiranja občin, ki je bilo tudi podlaga za določitev povprečnine za leto 2024. S ciljem trajne spremembe formule za izračun primerne porabe občin, spremembe sistema sofinanciranja občin z evidentiranimi romskimi naselji, poenostavitve sofinanciranja delovanja skupnih občinskih uprav, spremembe podlag za ugotavljanje razvitosti občin in omogočanja zadolževanja občin v tujini je bila pripravljena sprememba Zakona o financiranju občin. Delovno gradivo besedila novele zakona je pripravljeno in vam ga v prilogi pošiljamo v pregled.

Sestaenk je zato namenjen izmenjavi stališč in predlogom glede pripravljenih rešitev.