Sestanek na temo ekonomskih migracij

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Ministrstvo za notranje zadeve, Litostrojska cesta 54, Ljubljana (kongresna dvorana, pritličje)

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Sestanek na temo ekonomskih migracij z MNZ, MDDSZ, MJU ter združenji občin.