Šesta seja Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
ZOS - videlopovezava

Kontakt:

Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda 6. seje Odbora Združenja občin Slovenije za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti;
  2. Potrditev zapisnika 5. seje Odbora Združenja občin Slovenije za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti, z dne 8. 3. 2024;
  3. Razprava o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
  4. Razno.

* * *