Seminar: Občinske ceste – Prisilna odstranitev javne ceste

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Problematika občinskih cest postaja vse bolj pereča. Ustavno sodišče je v številnih zadevah odločilo, da se razveljavi kategorizacija cest v delih po katerih javne ceste potekajo po zemljiščih, ki niso v lasti občin. Vrhovno sodišče je v več svojih odločitvah (na primer III Ips 46/2014) odločilo, da je občina dolžna plačati uporabnino za zemljišče po katerem poteka javna cesta. S sodbo Višjega sodišče v Ljubljani, II Cp 962/2023, pa je problematika postala še bolj pereča, ker je sodišče odločilo, da mora občina obstoječo javno cesto odstraniti tako, da ta ne bo več potekala po zemljišču v zasebni lasti. Odločitev utegne v primeru, da to postane ustaljena sodna praksa, bistveno vplivati na delovanje javnega cestnega omrežja.

Zato smo za vas pripravili seminar, na katerem boste s predavateljem mag. Janezom Tekavcem spregovorili o tematiki in preverili kaj to pomeni za delo na občinah.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem zaposlenim na občinskih upravah, ki ste tako ali drugače povezani s tematiko. Prav tako pa je seminar namenjen drugi javnosti, ki jo tovrstna tematika zanima.

 

Mag. Janez Tekavc je po poklicu univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim državnim pravniškim izpitom in znanstvenim magisterijem. V preteklosti je delal kot novinar na RTV Slovenija, zdaj dela kot odvetnik in je član izpitne komisije za pravniški državni izpit za področje gospodarskega prava. Piše strokovne in poljudne članke za različne medije (Pravna Praksa, Delo, …), izdal je nekaj strokovnih knjig ter pesniško zbirko, ljubiteljsko pa se ukvarja s fotografiranjem.

 

Vaša morebitna vprašanja in predloge za predavatelja nam lahko pošljete do torka, 6. 2. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si. Na vprašanja bo odgovorjeno tekom seminarja, pisni odgovori niso možni.

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.

 

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ