Seminar: Novosti obračuna potnih stroškov, bonitet in drugih povračil stroškov ter poročanje za javni sektor

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletno izobraževanje

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Na tokratnem seminarju bo podrobno predstavljen delovnopravni in davčni vidik povračil stroškov. Obravnavali bomo stroške, ki nastanejo z delom na sedežu delodajalca in zunaj njega, ter tudi druga najpogostejša povračila, kot so jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine in izplačila regresa za letni dopust. Predstavljeno bo pravilno poročanje na obrazcih REK-O, najpogostejše napake  ter pravila in možnosti, ki jim sledimo pri odpravljanju teh napak.

Iz vsebine seminarja:

1. Prevoz na delo in z njega ter regres za prehrano

2. Opravljanje dela zunaj sedeža delodajalca

3. Regres za letni dopust

4. Druga povračila stroškov

5. Delovna uspešnost
6. Poročanje in  vrste popravkov
7.  Odgovori na vprašanja udeležencev


Predavateljica:

Majda Gominšek, ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju.

Udeležence vabimo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo v spletno učilnico, obvestila, potrdilo o udeležbi in gradivo.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov: info@zdruzenjeobcin.si

PRIJAVITE SE LAHKO TUDI PREKO SPLETNEGA OBRAZCA  TUKAJ

Vljudno vabljeni!

Združenje občin Slovenije