Priprava na stebrna pogajanja, 2 steber

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Mala sejna soba Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Kontakt: djs.mju@gov.si

Tema sestanka: priprava na pogajanja z reprezentativnimi sindikati za plačni steber (ki bodo 4. 4. 2024 ob 10:00 uri v veliki sejni sobi Vlade RS).