Predstavitev: UVEDBA SISTEMA eGRADITEV IN PODROBNO O TEM KAJ PRINAŠA

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletna predstavitev TEAMS

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Državni zbor Slovenije je 14. decembra 2023 sprejel novelo Gradbenega zakona, s katero se med drugim uvaja postopna uvedba sistema eGraditev. Sistem bo uvedel digitalizacijo na področju postopkov graditve objektov.

Sprememba Gradbenega zakona uveljavlja postopno uvedbo sistema eGraditev. Sistem, ki bo omogočal elektronsko poslovanje na upravnih organih (tudi pridobivanje gradbenega dovoljenja), bo vpeljan postopoma, in sicer marca 2024 na Upravni enoti Postojna, nato pa se bo do 5. januarja 2026 postopno uvajal na druge upravne enote in ministrstvo. Sistem bo v celoti omogočal digitalno poslovanje (podpisovanje, vložitev zahtevkov, pridobivanje mnenj, pošiljanje in sprejemanje dopolnitev, izdaja odločb, itd.).

Da bi zagotovili čim bolj učinkovito vzpostavitev sistema, želimo predstaviti prostorski informacijski sistem s ključnimi funkcionalnostmi, ki jih prinaša sistem eGraditev, vsem aktivnim deležnikom, ki ste vključeni v postopke pri graditvi.

Program: predstavitev akcijskega načrta postopne uvedbe sistema eGraditev po posameznih upravnih enotah;predstavitev funkcionalnosti sistema eGraditev;predstavitev ostalih aktualnih informacij v povezavi s prostorsko informacijskim sistemom.  

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja. Vaša morebitna vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete do petka, 9. 2. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ

Vljudno vabljeni