Posvet na temo obnov po poplavah

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Dvorana SMELT, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Kontakt: gp.mnvp@gov.si

Teme posveta so:

  • priprava poročila o izvedenih interventnih ukrepih v letu 2023
  • priprava plana po poplavne obnove za leti 2024 in 2025, in sicer:

  • načrt vzdrževanih del na vodotokih,
  • program izvedenih ukrepov do junija 2024
  • sanacijski programi
  • priprava investicijskih projektov za povečano poplavno odpornost

  • izvedeni ukrepi v letu 2023 ter priprava programa za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2024 in 2025
  • kohezija in načrt za okrevanje in odpornost na področju odvajanja in čiščenja voda ter oskrbe s pitno vodo – priprava poročila za leto 2023 in programa za leto 2024 in 2025