Posvet – Izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Državni svet RS

Kontakt:

Letalska obramba pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije se izvaja na podlagi dveletnih sklepov Vlade RS, saj drugega ustreznega materialnega predpisa ni. Edini zakon, ki je urejal obrambo pred točo v Sloveniji, je Zakon o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 33/79), a je zastarel. V gradivu, ki je obravnavano ob sprejemu sklepov Vlade RS, je vedno prikazana celovita problematika in stališča strokovnih javnosti, ki nasprotujejo podpori izvajanju obrambe pred točo, kot tudi razlogi za podporo financiranja aktivnosti letalske obrambe pred točo. Ker veljavni pravni okviri za izvajanje obrambe pred točo niso ustrezno urejeni, želijo organizatorji posveta zainteresirani javnosti predstaviti stališča in argumente strokovnih javnosti ter prisluhniti mnenjem predstavnikov drugih javnosti.

Cilj posveta je izoblikovati jasna stališča glede izvajanja obrambe pred točo in ureditve morebitne pravne podlage v Sloveniji.

Program posveta je na voljo TU.

Za udeležbo na dogodku je obvezna elektronska prijava na: https://www.ds-rs.si/sl/form/posvet-izvajanje-letalske-protit do petka, 3. novembra 2023, do 10. ure. Število prijav je omejeno. Vsi ostali zainteresirani si bodo dogodek lahko ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta RS.

* * *