Posodobitev celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN, verzija 4.0)

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Mestna občina Ljubljana (Velika sejna), v živo

Kontakt:

Drugi posvet glede posodobitve NEPN (verzija 4.0).

Izvajanje podnebnih in energetskih ukrepov pomembno vpliva na delovanje občin, hkrati pa bo doseganja evropskih in državnih podnebnih ciljev v veliki meri odvisno od sodelovanja mest. V postopku novelacije NEPN MOPE vodi podnebni in energetski dialog, kar vključuje usklajevanje stališč in ukrepov z mestnimi in drugimi občinami. V tem okviru je dogodek namenjen predstavitvi nove verzije NEPN, predvsem pa razpravi o vidikih, ki v največji meri zadevajo delovanje lokalne samouprave.

Program:

  • splošna predstavitev zadnje verzije posodobitve NEPN (verzija 4.0) in okoljskega poročila,
  • pregled vsebin, ki so pomembne za mestne in druge občine ter ocena učinka načrtovanih politik in ukrepov,
  • prihodnji koraki in razprava.

Zadnja verzija vseh dokumentov, skupaj s spremnimi informacijami, je objavljena na Portalu Energetika (https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/objavljena-cetrta-verzija-osnutka-posodobitve-nepn-in-okoljskega-porocila/).