Okrogla miza Zagovornika načela enakosti Pravica do enake obravnave in enake možnosti ljudi z invalidnostmi

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Knjižnica Otona Župančiča v Ljubljani (Kersnikova ul. 2, 1000 Ljubljana)

Kontakt: mitja.blazic@zagovornik-rs.si; katja.grubar@zagovornik-rs.si

V Sloveniji je ljudem z invalidnostmi zagotovljeno varstvo pred diskriminacijo z ustavo, mednarodnim pravom, pravom EU in več zakoni. Država je zavezana tudi k spoštovanju in uresničevanju določil Konvencije o pravicah invalidov. Ljudje z invalidnostmi imajo enake pravice kot vsi drugi ljudje na vseh področjih družbenega življenja, na primer pri izobraževanju, zaposlovanju in delu, pri dostopu do dobrin in storitev, pri sodelovanju v javnem življenju. Pravic ljudi z invalidnostmi pa se ne spoštuje vedno ali v celoti, razlaga se jih ozko ali se za njihovo neupoštevanje išče različne izgovore. Zagovornik načela enakosti ugotavlja, da je prišlo pri zagotavljanju dostopnosti javnih stavb in javnega prevoza do velikih zaostankov pri uresničevanju zakonodaje. Nedostopnost ljudem z invalidnostmi preprečuje polno in enako vključenost v družbo.

Izhodišča okrogle mize bodo tri letos izdana posebna poročila Zagovornika:

  • Nedostopnost javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za gibalno ovirane
  • Nedostopnost objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi
  • Nedostopnost javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za senzorno ovirane

Osnutek programa:

  • 11h – 11’30h: predstavitev dela Zagovornika načela enakosti
  • 11’30h – 12’45h: okrogla miza s predstavniki nevladnih organizacij
  • odmor
  • 13h – 14h: odprta razprava
  • 14h: pogostitev