MSP: Predstavitev temeljnih rešitev ZDOsk-1

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
MS TEAMS

Kontakt: Ministrstvo za solidarno prihodnost

Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) je bil sprejet na 43. izredni seji državnega zbora, 21. julija
2023, v veljavo pa je stopil 3. avgusta 2023. Predvideva postopno uveljavljanje pravic, medtem
ko glavnina pravic v veljavo stopi šele po 1. juliju 2025, pa se možnost uveljavljanja pravice do
oskrbovalca družinskega člana začne že s 1. januarjem 2024.
Ministrstvo za solidarno prihodnost bo s ciljem približanja vsebine zakona zainteresiranim
deležnikom, izvedlo več predstavitvenih seminarjev. 29. novembra 2023 vas tako od 13:00 do
14:30 ure vabimo na spletni (MsTeams) seminar z naslovom: »Predstavitev temeljnih rešitev
ZDOsk-1«, do katerega dostopate tukaj. Prosimo vas za predhodno potrditev udeležbe tukaj.