Javni posvet o osnutku Akcijskega načrta za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 do leta 2034

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Agencija RS za okolje, Vojkova ulica 1b, 1000 Ljubljana

Kontakt:

Program:

  1. Uvodni nagovor: dr. Nataša BRATINA, generalna direktorica Direktorata za prostor in graditev
  2. Uvodna predstavitev Ministrstva za naravne vire in prostor:
    Predstavitev izhodišč za pripravo Akcijskega načrta
  3. Predstavitev osnutka Akcijskega načrta z naborom ukrepov –  ZaVita d.o.o.:
    Predstavitev procesa, koncepta in vsebine Akcijskega načrta  Navodila za izvedbo delavnice
  4. Delavnica
  5. Odmor
  6. Poročanje o rezultatih delavnice in Predstavitev naslednjih korakov priprave Akcijskega načrta.