Deveta seja posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletni dogodek

Kontakt:

na Ministrstvu za solidarno prihodnost bo potekala deveta seja posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo v ponedeljek, 11. 12. 2023 ob 13.00 uri, preko spleta.
Predlagan dnevni red seje:

 1. Predstavitev podzakonskih predpisov v okviru ZDOsk-1, ki so v javni razpravi do petka, 15.
  1. 2023:
 • Pravilnik o načinu spremljanja meril pri določitvi javne mreže izvajalcev
  dolgotrajne oskrbe na ravni statistične regije.
 • Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne zbirke podatkov.
 • Pravilnik o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne
  oskrbe.
 • Pravilnik o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni
  oskrbi.