7. seja delovne skupine za lokalno samoupravo

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Kotnikova 5, Ljubljana

Kontakt: polona.stanic@gov.si

Člani delovne skupine za lokalno samoupravo se bodo sestali na 7. seji, in sicer v petek, 26. 1. 2024 ob 10.00 uri v sejni sobi (4. nadstropje), Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.

Predlagan dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje (v prilogi)
  2. Predlogi združenj občin o upravljanju kmetijskih površin v pristojnosti Sklada kmetijskih zemljišč- gradivo bo posredovano naknadno.

Na sejo so vabljeni predstavnika MKPG: ga. Maša Žagar, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo in g. Leon Ravnikar, vodja Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije ter predstavnik SKZG: g. Alojz Miklavčič, iz Sektorja za urejanje.

  1. Priprava ukrepov za odpravo arhitekturnih ovir. Na sejo vabimo predstavnici MDDSZ: ga. Saša Ristič Zvonar in ga. Tanja Dular, Direktorat za invalide.
  2. Objava predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti. Na sejo vabimo Službo vlade za zakonodajo, mag. Mateja Lekan Štrukelj in dr. Anamarija Patricija Masten.
  3. Razno:
  • Informacija o pripravi strokovnega posveta glede spoštovanja načela enakosti volilne pravice pri določanju volilnih enot za volitve v občinski svet (14. 2. 2024, Kulturni dom Dobrovnik)
  • Predlog sprememb nadomestnih članov slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope.