43. sestanek delovne skupine za usklajevanje osnutka besedila Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Mala sejna soba Vlade RS, na Gregorčičevi ulici 27

Kontakt: gp.mju@gov.si