4. Redna seja predsedstva ZOS

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Splet

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje Predsedstva Združenja občin Slovenije;
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje predsedstva Združenja občin Slovenije, z dne 23. 4. 2024;
3. Pogovor z državnim sekretarjem Marjanom Pintarjem o izzivih na področju primarnega zdravstva;
4. Razno.