28. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Šubičeva 4

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Državni svet, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sklicuje sejo, na kateri bodo predstavljeni Zaključki posveta Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave.