24. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Kontakt: gp@ds-rs.si

Predlog dnevnega reda:

1.            Pobuda Združenja občin Slovenije v zvezi z organiziranjem posveta o financiranju občin in plačni politiki v lokalnih skupnostih (Št. 411-01-2/2024)

2.            Potrditev zapisnikov 22. in 23. seje komisije

3.            Razno