22. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
22. seje Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Kontakt:

Predlog dnevnega reda:

1.                 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v
cestnem prometu (ZPCP-2I) – druga obravnava, EPA 1249-IX (Št.
326-02-10/2023)
2.                 Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo
avtocest, za leto 2022, EPA 1287-IX (Št. 300-01-1/2024)
3.                 Končno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu
varnosti cestnega prometa za leto 2022, EPA 1299-IX (Št. 326-02-1/2024)
4.                 Potrditev zapisnikov 20. in 21. seje komisije
5.                 Razno