2. Redna seja predsedstva ZOS

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Videokonferenca

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Predsedstva Združenja občin Slovenije;
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje predsedstva Združenja občin Slovenije, z dne 14. 2. 2024;
3. Poročilo o izvedeni dopisni letni Skupščini Združenja občin Slovenije;
4. Obravnava predloga novele Zakona o financiranju občin;
5. Obravnava predloga novele Zakona o lokalni samoupravi;
6. Obravnava predloga novele Stanovanjskega zakona;
7. Seznanitev z delom Delovne skupine za pripravo predloga Zakona o vrtcih;
8. Razno.