19. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Soba 212/II, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

Kontakt:

Predlog dnevnega reda:

  1. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A) – nujni postopek, EPA 1191-IX (803-01-6/2023)

–    Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

  • Zaključki posveta »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno gospodarstvo gospodarstva« (065-02-15/2023)
  • Vabilo s programom posveta ste prejeli po elektronski pošti.
  • Gradivo  CER Partnerstva za trajnostno gospodarstvo ste prejeli po elektronski pošti.
  • Predlog poročila Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k zaključkom posveta boste prejeli po elektronski pošti kasneje.
  • Potrditev zapisnikov 6. izredne in 17. seje komisije
  • Predloga zapisnikov ste prejeli po elektronski pošti.

Razno