1. Seja Odbora ZOS za zakonodajna vprašanja

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Videopovezava

Kontakt:

Na dnevnem redu 1. seje Odbora ZOS za zakonodajna vprašanja bo:

  1. Obravnava paketa predlogov davčne zakonodaje;
  2. Razprava o pripravi izhodišč izračunov povprečnine za leti 2025 in 2026;
  3. Razprava o predlogu Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju;
  4. Informacija o pogajanjih Vlade RS s sindikati javnega sektorja;
  5. Predlogi članov odbora;
  6. Razno.

* * *