1. seja Delovne skupine za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
MVI, Masarykova c. 16, Ljubljana

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Na dnevnem redu 1. seje delovne skupine bo:

  1. Predstavitev delovne skupine in dogovor o načinu dela;
  2. Pregled vsebinskih izhodišč za pripravo predloga sprememb, ki izhajajo iz sklepa o imenovanju delovne skupine;
  3. Začetek obravnave posameznih vsebinskih izhodišč.

* * *