Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje,dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči

Ljubljana, 5.1.2024 – Ministrstvo za javno upravo je posredovalo podatek o znesku regresa za prehrano med delom, nadomestilu za ločeno življenje,dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Regres za prehrano med delom
V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev
usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike
Slovenije.
Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je
količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij –
december 2023) 0,999. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa
za prehrano med delom od 1. januarja 2024 do 30. junija 2024 znaša 6,90 evra.