Zgornjegorenjski župani z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem o aktualnih izzivih sanacije

Ljubljana, 10. 1. 2024 – Včeraj, 9. 1. 2024, so se župani občin zgornje Gorenjske sestali z vodjo Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih Boštjanom Šeficem, kateri si je ogledal potek sanacije na terenu. Tako Šefic kot župani so izpostavili dobro sodelovanje, osrednja skrb pa je, kako v postavljenih rokih zagotoviti pripravo projektov in njihovo izvedbo.

Šefic je po srečanju v Radovljici ocenil, da so se župani po lanskoletnih naravnih nesrečah dobro in učinkovito odzvali na vse izzive, ter da aktivnosti za sanacijo potekajo dobro. Po njegovem prepričanju bo infrastruktura občin na Gorenjskem pravočasno in uspešno obnovljena.

Povedal je, da je bilo škode na vodotokih veliko, in da se na njih še vedno opravljajo prva nujna dela za odpravo posledic ter zmanjšanje nadaljnjih tveganj. Začelo pa se je tudi načrtovanje dolgoročnih ukrepov na vodotokih in njihovih porečjih. Ko bodo ti načrti izdelani, bodo predstavljeni županom, kar Šefic računa, da bo februarja. “To bo pomembno tudi z vidika nekaterih drugih ukrepov, ki jih je treba letos izvesti,” je povedal državni sekretar in .sodelovanje z župani označil za zelo konstruktivno, kot takšnega pa so župani ocenili tudi sestanek.

Župan Občine Žiri in državni svetnik Leopold Pogačar je povedal, da so izpostavili predvsem izzive na področju vodotokov in plazov ter pri doseganju zastavljenih rokov in zagotavljanju potrebnih sredstev. Izvedeli so, da naj bi ukrepi na vodotokih po pripravljenem načrtu obnove, ki je sedaj v pripravi, šli v realizacijo, pri čemer naj sredstva ne bi predstavljala težave. “Bolj kompleksna zadeva so plazovi. Fokus bo na plazovih, ki ogrožajo življenje ali premoženje, ostali pa so del naravnih dogajanj,” je prejeta pojasnila povzel župan Pogačar.

Kar se tiče doseganja zastavljenih rokov, je državni sekretar Šefic županom svetoval, naj se trenutno osredotočajo na pripravo projektov in izbiro izvajalcev. “Med vrsticami nam je dal tudi upanje, da bi bili lahko določeni roki morda podaljšani, če bi bilo to potrebno,” je še povedal župan Pogačar in ob tem opozoril, da se na posameznih področjih pojavljajo težave s pomanjkanjem projektantov in izvajalcev.

Državni sekretar Šefic je še povedal, bo v naslednjih dveh letih intenzivnost obnove res velika. “Dejstvo je, da imamo v Sloveniji za nekatera področja dovolj projektantov, za nekatera pa nekoliko manj. Enako velja za gradbena dela. Pomembno bo dobro načrtovanje, določanje prioritet in pa predvsem dobro usklajevanje vseh aktivnosti,” je dejal. Izpostavil je še pomen skupnega dela, da se bo lahko optimalno izkoristilo zmogljivosti, ki jih imamo v Sloveniji. “Če se bo pokazala potreba po dodatnih virih izven države, tudi te možnosti obstajajo, ampak mislim, da zaenkrat imamo dovolj zmogljivosti za tisto, kar se načrtuje,” je poudaril.

Državni sekretar Šefic je skupaj z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel obiskal tudi Psihiatrično bolnišnico Begunje in vodotoke na območju Krpina ter Drage, ki so povzročili razdejanje v avgustovski vodni ujmi. Kot je povedal radovljiški župan Ciril Globočnik, je bilo veliko že postorjenega, veliko dela pa jih vseeno še čaka. To velja tudi za bolnišnico, kjer so stroški obnove ocenjeni na kar šest milijonov evrov, doslej pa so v bolnišnici v sanacijo vložili 300.000 evrov lastnih sredstev. Kot je povedala v. d. direktorice bolnišnice Lea Žmuc Veranič, poteka sušenje poplavljenih prostorov, ki jih še vedno ne morejo uporabljati, zato jim močno primanjkuje prostora.

Po nasvetih zavoda za varstvo kulturne dediščine so odstranili tudi poškodovani omet. “Tisto, kar je bilo možno do sedaj, smo naredili. Nadaljujemo pa tudi pripravo različne dokumentacije, kar je precej dolgotrajen postopek,” je izpostavila Žmuc Veranič.

Ministrica Prevolnik, ki se je zaposlenim zahvalila za požrtvovalno delo pri prvih korakih obnove, je napovedala, da se bodo takoj lotili priprave investicijskega projekta, da bodo lahko za obnovo pravočasno izkoristili sredstva iz solidarnostnega sklada. Kot je zagotovila, je to ena izmed prioritet njihovega urada za investicije.

Radovljiški župan je ob tej priložnosti z novo ministrico na kratko govoril tudi glede vprašanja nove regijske bolnišnice. Kot je dejal, mu je ministrica povedala, da se stvari v zvezi z določitvijo lokacije bolnišnice odvijajo, ni pa razkrila, kako daleč so dejansko postopki. Z izbiro lokacije se zaradi črpanja evropskih sredstev sicer zelo mudi.

Državni sekretar Šefic pa si je ob obisku zgornje Gorenjske ogledal tudi situacijo na plazovih v zaledju Koroške Bele. Kot je povedal jeseniški župan Peter Bohinec, je plaz trenutno stabilen. Želijo pa si, da bi čim prej stekle vse aktivnosti za izvedbo ukrepov, ki jih je za večjo varnost kraja priporočila stroka.

* * *