Združenje občin vlado poziva k razmisleku o dvigu povprečnine za to leto

Ljubljana, 30. 1. 2024 – Župani Podravske, Pomurske, Spodnjeposavske, Zasavske, Jugovzhodne in Osrednjeslovenske regije so na regijskem srečanju Združenja občin Slovenije vlado pozvali, naj razmisli o dvigu povprečnine za to leto. Pozivajo tudi k aktivni vključitvi občin pri nastajanju plačnega sistema ter k nadaljevanju aktivnosti na področju vzpostavitve pokrajin.

Župani so izpostavili številne pereče teme, kot so primernost višine povprečnine glede na stroške občin, plačno politiko v lokalnih skupnostih, odziv države na lanskoletne ujme, problematiko predšolske vzgoje, regionalnega razvoja, črpanja evropskih in nacionalnih sredstev, pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter problematiko pri sofinanciranju države v športno, kulturno, šolsko in predšolsko in zdravstveno lokalno infrastrukturo.

Ključna aktivnost ZOS je, da čim bolje zastopa interese občin. Predvsem se združenje osredotoča na primerno financiranje občin preko povprečnine. V lanskem letu je sicer prišlo do dogovora o višini povprečnine med občinami in državo, vendar pa je šlo za političen dogovor, ki ne pokriva dejanskih stroškov občin.

ZOS je na pristojne že posredoval poziv, da naj se preuči dogovor vlade s sindikati javnega sektorja v smislu dviga povprečnine že v tem letu, saj dogovorjena višina po mnenju ZOS nikakor ne bo zadoščala za kritje zakonsko določenih nalog. Razkorak med povprečnino in dejanskimi stroški občin bo v tem letu zagotovo znašal 12 odstotkov in na to je ZOS opozarjal že v okviru pogajanj za določitev višine povprečnine.

Glede plačne politike ugotavljamo, da v državi “vre” na vseh področjih, zato je združenje opozorilo tudi na anomalije pri funkcionarskih plačah in ostalih plačah v občinah in občinskih zavodih. Zahtevali smo takojšnjo vključitev vseh združenj v pogajanja o plačah v lokalni samoupravi.

Župane zanima, kakšni so srednjeročni načrti države pri investicijah v športno, kulturno, šolsko, predšolsko in zdravstveno lokalno infrastrukturo. Združenje je na vsa resorna ministrstva posredovalo prošnjo za pojasnila o vseh srednjeročnih načrtih na tem področju.

Prostora za izboljšave je nedvomno veliko, pomembno pa je, da država prisluhne občinam, jih vključi v pripravo programov in javnih razpisov. Nedvomno bi bili rezultati še boljši, če bi imeli v Sloveniji vzpostavljene pokrajine. Ker jih ni izgubljamo pomemben razvojni potencial.

***