ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE NASPROTUJE PRODAJI ŠPORTNE LOTERIJE

Ljubljana, 7. 6. 2023 – Združenje občin Slovenije (ZOS) je bilo s strani Fundacije za šport seznanjeno z aktivnostmi v zvezi s prodajo Športne loterije d.d. tuji korporaciji. Združenje nasprotuje prodaji, ki bi imela negativne posledice na razvoj in financiranje športa v Sloveniji. Prav tako pa Fundacija za šport del sredstev namenja tudi investicijam v športno infrastrukturo na lokalni ravni. Javno korist in korist razvoja ter kakovosti športa, ki je v Sloveniji na izjemno visoki ravni, je treba postavit pred korist kapitala, zato ZOS podpira ohranitev sedanje ureditve delovanja Športne loterije d.d.


Vodstvo Fundacije za šport je ZOS v dopisu seznanilo z aktivnostmi prodaje Športne loterije d.d. (v nadaljevanju: Športna loterija), ki potekajo stran od oči javnosti in ki imajo lahko izjemno škodljive na razvoj in ohranitev sedanje kakovosti športa v Sloveniji.

Fundacija za šport bi bila s prodajo Športne loterije izjemno oškodovana, saj so 80% vir njenega financiranja koncesijske dajatve, katere so namenjene izvedbi vsakoletnih javnih razpisov za sofinanciranje aktivnosti nacionalnih panožnih športnih zvez, lokalnih športnih zvez in ostalih izvajalcev športnih programov. Prav tako pa se sredstva preko javnih razpisov namenjajo tudi občinam, in sicer za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo, in sicer za leto 2023 2.684.000€. Sredstva pa se namenjajo tudi različnim programom s področja Športa za vse in programa Športne prireditve in promocija športa, in sicer v višini 1.034.000€ za leto 2023. Tudi ta sredstva so z morebitno prodajo tujim korporacijam ogrožena, saj obstaja velika bojazen, da bi bil dobiček postavljen pred enega izmed osnovnih namenov delovanja Športne loterije in to je skrb za razvoj športa.

Slovenci se vedno radi pohvalimo z vsemi uspehi naših športnikov, kateri so se začeli pisati ravno na lokalnem nivoju, na športni infrastrukturi, katera je zgrajena tudi s pomočjo sredstev Fundacije za šport. Tega ne smemo ogroziti, zato ZOS nasprotuje vsakršni prodaji, ki bi imela škodljive posledice za razvoj športa in poziva vse lastnike Športne loterije k temeljitemu razmisleku o njeni prodaji. Javna korist mora imeti prednost pred kapitalom in dobički.

* * *