Združenja občin o problematiki ekonomskih in ilegalnih migracij

Ljubljana, 10. 5. 2024 – Danes je na pobudo ZOS potekal sestanek vseh treh združenj občin, na dnevnem redu katerega je bila problematika ekonomskih migracij in problematika ilegalnih prehodov mej. Oblikovana so bila enotna stališča, ključno pa je, da se čimprej vzpostavi korekten dialog med državo in občinami ter sodelovanje.

Obe vrsti migracij sta dejstvo in realnost. Dejstvo pa je tudi, da je sodelovanje med državo in lokalnimi skupostmi nujno potrebno tako za tujce, ki prihajajo kot za lokalno prebivalstvo.

Glede na globalne krizne razmere se moramo zavedati dejstva, da bo migracijska kriza predstavljala vse več težav in izzivov na celotnem območju naše države. Občine se vsakodnevno soočajo z izzivi, ki jih prinašajo tako nezakoniti prehodi državnih mej kot tudi izzivi ekonomskih migracij. Pri slednjem je bilo opozorjeno tako na postopke zaposlovanja kot postopke pridobivanja dovoljenj za bivanje ter nenazadnje tudi na postopke združevanja družin. Vse to ima posledice na delovanje občin in nenazadnje tudi na državni proraču

Na sestanku je bilo s strani županov izpostavljenih nemalo različnih situacij, ki otežujejo normalno delovanje občin in o katerih bi bilo potrebno opraviti poglobljeno razpravo ter najti način, kako v največji možni meri odpraviti težave občin. Izjemno pomembno je, da država oblikuje rešitve v sodelovanju z občinami in se ne poslužuje enostranskih odločitev.

Problematiki vsekakor zahtevata širšo in takojšnjo razpravo, zato so predstavniki vseh treh združenj sprejeli sklepe, na podlagi katerih bomo pristojna ministrstva in vladno službo opozorili na problematiko ter jih pozvali, da v roku 14 dni skličejo sestanke. Razprava o tem pa je potrebna tudi v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo, zato bo pobuda za obravnavo problematik naslovljena tudi nanjo.

Prav tako pa združenja in občine od Vlade RS pričakujemo predstavitev vsebine Migracijskega pakta, njegovo implementacijo v Republiki Sloveniji ter posledice le-te. Še posebej pa je treba predstaviti posledice, ki bo Migracijski pakt prinesel lokalnim skupnostim.

Da dialog in sodelovanje države in občin prinese rezultate pa smo se lahko prepričali že v letu 2019, ko je Vlada RS na pobudo ZOS sprejela sklep na podlagi katerega se občinam, kjer se beležijo povečani ilegalni prehodi državne meje, krijejo stroški odstranitve odpadkov, ki jih prebežniki puščajo za sabo.