Zaradi prenove bo konec tedna omejeno delovanje portala javnih naročil

Ljubljana, 17. 1. 2024 – Ministrstvo za javno upravo je pristopilo k prenovi portala javnih naročil. Zaradi obsežne nadgradnje in prenosa novih obrazcev za objavo javnih naročil v produkcijsko okolje, portal javnih naročil v petek, 19. 1. 2024. ne bo deloval, v vikendu med 20.1. in 21.1. pa bo portal deloval omejeno.

Ob tem še pojasnjujejo, da mora Slovenija v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/1780 z dne 23. septembra 2019 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1986 (e-obrazci) zagotoviti implementacijo spremenjenih obvestil o naročilih, ki se objavljajo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije – TED. Novi obrazci bodo na ravni EU pomembno prispevali k boljši preglednosti in primerljivosti podatkov o javnih naročilih.

***