Zakon o obnovi in razvoju sprejet

Ljubljana, 14. 12. 2023 – Poslanke in poslanci so včeraj sprejeli Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po avgustovski ujmi. Zakon, ki posega na številna področja, naj bi omogočil hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih ter postavil temelje za nadaljnji razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče. Združenje občin Slovenije  je z vrsto aktivnostmi vse od nabora predlogov za pripravo osnutka zakona, številnimi sestanki, amandmaji  in med drugim tudi do predlogov amandmajev v zadnji parlamentarni obravnavi včeraj skušalo izboljšati vsebino sprejetega akta.

Zakon posega na področje pomoči gospodarstvu in prebivalstvu ter na področja gradenj, kmetijstva, varstva okolja, urejanja voda in vodne infrastrukture. Definira nekatere oprostitve dajatev, ureja področje javnofinančnih prihodkov, varovanje kulturne dediščine in zagotavlja ustrezne pogoje za razvoj regij, ki so bile najbolj prizadete v tej naravni nesreči.

“To bo četrti zakon, ki se dotika te naravne nesreče. Pričakujemo, da bomo z njim lahko postavili ključne okvire za izvedbo obnove in razvoja ter zagotovili ustrezna finančna sredstva,” je dejal vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic.

Država bo sredstva med drugim zagotovila s petletnim zvišanjem davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke na 22 odstotkov, pri čemer se bo za obnovo uporabljala razlika od sedanje 19-odstotne stopnje, in z davkom na bilančno vsoto bank. V opoziciji so do dodatnih obremenitev gospodarstva kritični. Kot so dejali v današnji razpravi, je davek na bilančno vsoto bank še mogoče razumeti, zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb pa se jim zdi nesprejemljivo.

Opozicija je tudi želela, da bi občine oziroma lokalne skupnosti prevzele v upravljanje vodotoke 2. reda, ki potekajo čez njihovo območje. Vendar je koalicija sprejela dopolnilo, po katerem lahko nujno vzdrževanje na teh območjih, če ga ne izvede koncesionar, izvaja občina po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za vode. Ta dela se financirajo iz državnega proračuna.

***