Zakon o medijih v medresorskem usklajevanju

Ljubljana, 16. 5. 2024 – Ministrstvo za kulturo je na spletnem portalu eDemokracija objavilo predlog Zakona o medijih in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje.

Predlog novega zakona o medijih je zgrajen na treh glavnih vsebinskih sklopih, ki drug drugega smiselno dopolnjujejo.

Prvi sklop zajema svobodo izražanja, avtonomijo novinarjev in neodvisnost medijev.

Drugi sklop je namenjen spodbujanju in zaščiti medijske raznolikosti oziroma pluralnosti.

V tretjem sklopu pa so zajete obveznosti in odgovornosti izdajateljev ter nujne omejitve medijske dejavnosti.

Predlog zakona vsebuje tudi sklop posebnih določb o izvajanju radijske in televizijske dejavnosti.

Najpomembnejše spremembe:

  • predlog novega zakona zajema tudi nove digitalne medije in medijske oblike,
  • usklajen je z Evropskim aktom o svobodi medijev in Aktom o umetni inteligenci,
  • uvaja prenovljen razvid medijev, ki bistveno povečuje preglednost medijske krajine: lastništva in financiranja medijev,
  • predpisuje preglednejše državno oglaševanje,
  • uvaja nove postopke za ugotavljanje in omejevanje koncentracije v medijih,
  • omogoča pripravo sodobnih državnih pomoči za spodbujanje medijske raznolikosti (pluralnosti),
  • omogoča učinkovitejše zamejevanje širjenja sovražnega govora,
  • zahteva obvezno označevanje uporabe umetne inteligence v medijih

Glede preglednejšega državnega oglaševanje pripravljavci med drugim pojasnjujejo, da predlog novega zakona sledi načelom evropskega akta o svobodi medijev (EMFA), ki zahteva večjo preglednost državnega oglaševanja. Zavezanci za razkrivanje dodeljenih sredstev za državno oglaševanje in javno naročanje blaga in storitev so glede na definicijo vsi vladni in regionalni organi ter subjekti, ki so pod posrednim ali neposrednim nadzorom nacionalne ali podnacionalne vlade, kar zajema tudi državna podjetja in podjetja v državni (so)lasti. Po novem bodo morale zato državne ustanove (ministrstva, agencije, občine …) redno poročati o vseh medijskih izdatkih: oglasih, kampanjah in drugih zakupih medijskega prostora. 

S prenovo razvida medijev se vzpostavlja nov register, s katerim se nadomešča dosedanji medijski razvid. V novem razvidu bo mogoče poiskati aktualne podatke o formalnih in dejanskih lastnikih medijev, podatke o državnem oglaševanju in prejetih državnih pomočeh ter druge podatke, ki so potrebni za poznavanje in analizo medijske krajine.

Vaše pripombe, mnenja in predloge nam lahko posredujete do 24. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

* * *