Zahteve Združenja občin Slovenije za dopolnitev povabila za Dogovor za razvoj regij

Ljubljana, 26. 4. 2024 – Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj posredovalo zahteve za dopolnitev povabila za Dogovor za razvoj regij (DRR). Podrobna razprava o tem je bila opravljena na zadnji seji predsedstva in na tej podlagi oblikovane zahteve dopolnitev DRR. Ključno je, da so projekti pripravljeni na način, da se nanje lahko prijavijo tudi manjše občine.

Na združenju ugotavljamo, da so pogoji povabila DRR pisani predvsem za večje projekte, kar postavlja manjše občine v popolnoma neenakovreden položaj. Regionalni razvoj se ne odvija samo v velikih središčih, temveč v celotni regiji – tudi na podeželju in v manjših občinah. Tudi te so gonilo razvoja in zmanjševanjem možnosti za kandidiranje na ta sredstva se jim jemlje razvojna moč. S tem pa se nenazadnje tudi povečuje pritisk odseljevanja iz podeželja v večja središča.

Konkretni predlogi dopolnitev DRR se nanašajo na pet sklopov, in sicer na sklop podjetniški inkubatorji, odvajanje in čiščenje odpadnih voda , oskrba s pitno vodo, zelena infrastruktura, državno kolesarsko omrežje. Za vse sklope smo predlagali znižanje odstotka upravičenih stroškov iz 80% na vsaj 60% oz. umik omejitve.

Tako pri podjetniških inkubatorjih med drugim predlagamo zmanjšanje velikosti in opredelitev ene lokacije na eno naselje. Pri sklopu odvajanje in čiščenje odpadnih voda je nujno treba omogočiti izvedbo kanalizacije za priključitev aglomeracij tudi izpod 2000 PE na čistilne naprave velikosti nad 2000 PE, pri oskrbi s pitno vodo pa naj se pogoj obveznih zmanjšanj izgub za 20% na vodovodnem sistemu opredeli le za del vodovoda, ki je predmet rekonstrukcije. Na področju zelene infrastrukture je nujno poenotenje in izčiščenje posebnih pogojev saj je sedanja opredelitev nejasna in diskriminatorna. Zelo pomembno pa je tudi, da se v sklopu kolesarskih omrežij najmanjša vrednost projekta zniža iz 1 mio evrov na 0,7 mio evrov (z DDV). To bi bilo pomembno predvsem za manjše občine.