Za Letni program športa v letu 2024 več kot 45 milijonov evrov

Ljubljana, 30. 10. 2023 – Strokovni svet RS za šport je na peti redni seji Sveta potrdil Letni program za šport 2024 v višini 45,16 milijona evrov. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo za izvajanje programa namenilo 43,13 milijona evrov, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa dodatna dobra dva milijona evrov.

Državni sekretar, pristojen za šport, mag. Dejan Židan je ob tem dejal, da je v planu, da se javni razpis objavi v začetku prihodnjega leta, da se lahko šport financira najkasneje v začetku meseca aprila. Za letni program bo namenih kar 35 odstotkov več, kot je bilo sprva namenjeno za program v letu 2023. Obenem je Židan napovedal namen po ustanovitvi zamejske športne koordinacije po vzoru Zamejske gospodarske koordinacije v letu 2024. »S tem širimo naš športni prostor,« je bil jasen Židan.

Predlog sprememb Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni bo zaradi nekaj novih pobud na sami seji Sveta najprej obravnavala Pravno-administrativna komisija, nato pa bo pravilnik na korespondenčni seji ponovno obravnaval Svet.

Strokovni svet RS za šport je dal med drugim tudi pozitivno mnenje k Letnemu programu športa v RS za področje športne vzgoje otrok in mladine za leto 2024, ki ga je predstavila državna sekretarka Janja Zupančič in povedala, da se sredstva na vseh postavkah povečujejo. Svet je prikimal tudi predlogu Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni za področje športne vzgoje otrok in mladine, ki je potreben zaradi nedavne reorganizacije vlade RS in razdelitve področja športa med dve ministrstvi.

***