Z ministrom Poklukarjem o izzivih občin na področju ilegalnih migracij

Ljubljana, 3. 7. 2024 – Včeraj, 2. 7. 2024 je na Ministrstvu za notranje zadeve potekal sestanek na temo ilegalnih migracij. Sestanek je bil sklican na pobudo treh združenj občin Slovenije – Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije. Sestanka sta se v imenu ZOS udeležila podpredsednik mag. Marko Diaci in župan Občine Središče ob Dravi Toni Jelovica.

Združenja občin so podala pobudo za pogovor o sledečih točkah:

  1. pričetek izvajanja aktivnosti v okviru že oblikovane delovne skupine na Uradu za oskrbo in integracijo migrantov,
  2. nujnost sodelovanja z lokalnimi skupnostmi – redne koordinacije z občinami, kjer so že vzpostavljene namestitve, pridobivanje soglasja občin, kjer se namerava vzpostaviti namestitve, naslavljanje problematike povečane kriminalitete in varnosti lokalnega prebivalstva, redno obveščanje občin o številu nameščenih tujcih, v primeru vzpostavitev azilnega centra, jasna opredelitev strukture nameščenih tujcev,
  3. zagotovitev dodatnih sredstev občinam, ki se soočajo s povečanim pritiskom ilegalnih prehodov mej,
  4. vzpostavitev aktivnosti ozaveščanja lokalnega prebivalstva v luči boljše integracije tujcev,
  5. spodbude občinam za vključevanje tujcev v lokalno okolje, itd.

Minister Boštjan Poklukar je uvodoma podal aktualne informacije s področja ilegalnih migracij in povedal, da je kljub povečanemu številu ilegalnih prehodov mej stanje obvladljivo. Slovenija še vedno ostaja tranzitna država. Dodal je, da policisti na terenu izvajajo poostren nadzor in ob tem podal podatek, da so v lanskem letu prijeli več kot 300 tihotapcev prebežnikov. S tem pomembno prispevajo h krčenju mreže tihotapljenja ljudi.

Predstavniki občin so kljub temu pozvali h okrepitvi policijskih patrulj, predvsem na mejnih prehodih in kritičnih točkah, kjer se beleži večje število ilegalnih prehodov mej. Problematiko  ilegalnih migracij na območju omenjene občine je še posebej izpostavil župan Občine Središče ob Dravi Toni Jelovica. Poudaril je, da bi morala biti prioriteta država zagotoviti varnost vseh občanov.

Generalni direktor policije mag. Senad Jušić je povedal, da je policija prisotna na terenu in prilagaja svoj nadzor količini tveganj na posameznem območju. 

Podpredsednik ZOS je med drugim izpostavil tudi problematiko prijavljanja vlog za začasno bivanje s strani tujcev na različne lokacije, kot je na primer sedež posamezne občine. Upravne enote, ki so pristojno za izdajanje dovoljenje za stalno prebivanje namreč niso pristojne tudi za preverjanje omenjenih prebivališč.   

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je izpostavil, da je zakonodaja Republike Slovenije na področju migracij primerljiva z ostalimi državami, kot so Nemčija, itd. Problem predstavlja implementacijski del. Poleg tega se v tem času pripravjla novela Zakona o tujcih, katera poleg odprave administrativnih bremen prinaša tudi novosti na področju zaposlovanja – npr. ureditev dela t.i. digitalnih nomadov.

V zvezi z nastanitvami tujcev je minister Poklukar podal informacijo, da so aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo registracijskega centra na območju mejnega prehoda Obrežje v sklepnem delu. V zvezi z vzpostavitvijo azilnih centrov na tem območju in območju Občine Središče ob Dravi pa je povedal, da zaenkrat ni potrebe po njuni vzpostavitvi, saj so razmere stabilne in obvladljive v okviru razpoložljivih kapacitet  v Ljubljani, Logatcu in Postojni. Župan Jelovica je v okviru te razprave pozval k dialogu z občinami in podajanju ažurnih informacij.

Kot pomemben dejavnik pri integraciji tujcev je bilo izpostavljen pomen znanja slovenskega jezika. Direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov mag. Katarina Štrukelj je občine in predstavnike združenj obvestila o tem, da so na tem področju med drugim zbrali veliko izvajalcev in tako izvedli tečaje slovenskega jezika za tujce. Poleg tega bo s 1. novembrom 2024 začela veljati novela Zakona o tujcih, ki bo določala obvezno udeležbo slovenskih tečajev s strani tujcev.

S strani predstavnic ZOS je bil podan predlog o sodelovanju združenj občin z vlado, ministrstvi in vladnimi službami na temo ilegalnih migracij v večjem obsegu. Pri stvareh, ki se tičejo lokalne samouprave je namreč pomembno, da pogovori tečejo tudi z združenji občin kot predstavniki občin.

Ob koncu sestanka je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pojasnil, da je Republika Slovenija varna država in dodal, da razume težave občin tako na področju ilegalnih kot ekonomskih migracij. Poleg tega je dodal, da pričakujejo, da se bo migracija v naslednjih mesecih povečala in kasneje ponovno padla. Podobnih trendov smo namreč vajeni iz prejšnjih let. Hkrati je dodal, da so trenutne razmere stabilne.

Strinjal pa se je tudi, da je komunikacija med občinami in ministrstvom na tem področju nujna ter, da bodo aktivnosti na tem področju dodatno okrepili, tako na ministrstvu kot vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov.

Združenja občin pa so podala tudi predlog za sklic sestanka na temo ekonomskih migracij, ki pa bo potekal predvidoma v naslednjem tednu.

Foto: Ministrstvo za notranje zadeve