Z jutrijšnjim dnem se preklicuje državni načrt zaščite in reševanja

Ljubljana, 30. 8. 2023 – Z dnem 31. avgust 2023 ob 6.25 uri poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan preklicuje Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, ki je bil aktiviran 4. avgusta ob 6.25 uri zaradi pojava naravne nesreče, ki jo je povzročilo predhodno večdnevno obilno deževje na širšem območju države in močnih nalivov v noči iz 3. na 4. avgusta, kar je povzročilo katastrofalne poplave.


Poleg poplav je obilno deževje povzročilo tudi plazenje tal in druge posledice visokih voda, kot so rušenje ter poškodbe številnih domov, gospodarskih objektov, cest, mostov, prat tako pa je povzročilo škodo na drugi infrastrukturi, okolju in kulturni dediščini v več regijah.

S sklepom se prekličejo tudi vse odredbe poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, ki so bile izdane med 4. in 31. avgustom za izvajanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Zaradi stanja po poplavah pa bodo določene odredbe še vedno veljale, vendar ne dlje kot do 30. septembra. Te odredbe se nanašajo predvsem na intervencijske ukrepe na vodni infrastrukturi, postavitev montažnih mostov na državnih in lokalnih cestah, odvoz nesortiranih in nevarnih odpadkov, logistična podpora mednarodnim enotam, ki nudijo pomoč, izvajanje psihosocialne pomoči prebivalcem na terenu ter spremljanje in urejanje podatkov v aplikaciji Poplave 2023.

Slovenska vojska bo skladno z zmožnostmi virov, na predlog poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, tudi nadaljevala z delom pomoči z inženirskimi gradbenimi in mostovnimi enotami, enotami za oskrbo z vodo in medicinskimi ekipami predvidoma do 22. septembra.

Zaradi obsežnejše naravne nesreče, še obstaja povečana stopnja ogroženosti, zaradi škodljivega delovanja voda, tudi na cestah, zato se še naprej izvajajo nujni intervencijski ukrepi na državni in lokalni cestni infrastrukturi, do zagotovitve nujnih varnih prometnih povezav in delovanja komunalne infrastrukture, vendar ne dlje kot do 30. septembra.

* * *