Vsa tri združenja občin pozvala ministra za javno upravo k sklicu sestanka za ureditev plač funkcionarjev v lokalnih skupnostih

Ljubljana, 5. 2. 2024 – Vsa tri združenja občin so v skupnem dopisu pozvala ministra za javno upravo mag. Franca Propsa k sklicu sestanka glede ureditve plač funkcionarjev v lokalnih skupnostih.

Ministre za javno upravo, predsednike Vlade RS in celotne Vlade RS že leta in leta opozarjamo na problematiko plač občinskih funkcionarjev (županj in županov ter podžupanj in podžupanov) ter na izrazite anomalije med plačami najvišje uvrščenih javnih uslužbencev (npr. direktorji javnih zavodov) v korelaciji s plačami županj in županov.

Županje in župani znova in znova pozivajo vlade in pristojne ministre, naj se pristopi k prenovi ureditve plač občinskih funkcionark in funkcionarjev z namenom ponovne vzpostavitve realnih plačnih razmerij, saj je ta nujno potrebna.

Delo občinskih funkcionark in funkcionarjev se mora končno vrednotiti primerno pristojnostim in odgovornostim, ki jih nosijo!

***