Vodenje in vzdrževanje katastra GJI

Na Združenje občin smo prejeli prošnjo občine članice za pomoč v zvezi z vodenjem in vzdrževanjem katastra GJI.

Vprašanja občine: »Zanima nas, ali druge Občine izvajalca vodenja in vzdrževanja katastra GJI izberejo na podlagi javnega naročila ali oddajo brez javnega naročila vodenje in vzdrževanje katastra GJI upravljavcu GJI na področju njihove Občine?

V kolikor Občine oddajo naročilo vodenja in vzdrževanja katastra GJI upravljavcu, kako to izvedejo?

Zanima nas, tudi ali je obračun na ure ali na meter?«