Vinjeta

Vprašanje občine:

” Ali je zaposleni upravičen do povrnitve tedenske vinjete za uporabo lastnega avtomobila na službeni poti?”

Odgovor:

” Zaposleni, ki so napoteni na službeno pot, pripada povračilo stroškov, vezanih na opravljanje nalog na službenem potovanju in izkazanih z računom. Kar pomeni, da strošek povrnete, v kolikor ima zaposleni potni nalog, odobreno uporabo lastnega avtomobila in račun za vinjeto.”

* * *