Sanacijska dela poo naravnih nesrečah in izvrševanje pogodb

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Službo Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih posredovalo vprašanje občine članice v zvezi s sanacijskimi deli po naravnih nesrečah in izvrševanjem pogodb.