Potek dobe služnosti

Na Združenje občin Slovenije se je obrnila občina z vprašanjem glede reševanja zadeve v primeru, ko gre za potek dobe služnostne pravice v korist občine/komunale, ki je bila pridobljena pred leti in je bila pridobljena za obdobje 30 let (neprava stvarna služnost – še pred uvedbo služnosti v javno korist, ki jo je uvedel ZUreP) in po 30 letih poteče.

Občino zanima:

Kako to zadevo rešujejo ostale občine in ali je edina rešitev na novo ustanavljanje služnostnih pravic.