Poroštvo občine

Na Združenje občin Slovenije se je obrnila občina z vprašanjem glede poroštva.

PGD mora za nabavo vozila vzeti kredit.

Iz proračunskih sredstev jim občina vsako leto za ta namen nakaže določen znesek, kar je občina banki tudi napisala. Banka pa zahteva, da podpišejo pogodbo o poroštvu.

Ker je PGD društvo, mu občina ne more dati poroštva – ali občina razmišlja pravilno?

Kako bi se lahko drugače  rešilo ta problem?

Vprašanje smo naslovili na MF, ki je posredovalo naslednji odgovor.